خیریه سازمانی مردم محور و تابع کمک‌های مردمی است

کمک به نیازمندان

خیریه‌ها و مردم

خیریه‌ها، سازمان‌ها و یا موسساتی مردم‌نهاد هستند که اگرچه بخشی از قالب و شاکله‌ی دولت‌ها به شمار نمی‌آیند اما کاملا جنبه‌ی عمومی برای مردم داشته و نقش حائز اهمیت را بین مردم دارند. و از آنجا که سازمان‌های مردم محور به صورت کاملا مستقل از دولت فعالیت می‌کنند، از همین رو عموما این نهادها در بودجه‌بندی دولتی سهمی ندارند؛ و غالبا بودجه این‌گونه سازمان ها از کمک‌های مردمی و برخی موارد از کمک‌های نهادهای دولتی تامین می‌شود.

در این بین، سیاست‌های رفتاری خیریه‌ها متفاوت است، که در این اثنا خیریه‌هایی هستند که گاه کارهای دولتی نیز انجام می‌دهند.

 

روند عملکردی خیریه انصارالرسول 

خیریه انصارالرسول با تکه به اصل و پایه‌ی شفافیت، معتقد است که کمک‌رسانی به نیازمندان در حوزه‌های آموزش، درمان و ارزاق به صورت مستقیم و بدونِ هر گونه واسطه‌گری باشد، و هدف اصلی تشکیل خیریه انصار الرسول نیز همین بوده است. و در گام بعدی تهیه امکانات لازم جهت رسیدن به اهداف است که داشتن یک تیم منسجم و همراه و کارآمد علت موفقیت و ماندگاری نزدیک به نیم قرن این خیریه می‌باشد.

فرایند کمک‌های خیریه انصار به مددجویان

1- چگونگی تامین منابع و بودجه خیریه انصار الرسول

  • دریافت مهربانی‌های مردم اعم از هدایا، نذورات، عقیقه، قربانی و …
  • رایزنی با شرکت‌ها و موسسات برای دریافت اقلام به صرفه و صرفه جویی حداکثری در خرید
  • دریافت کمک از شرکت ها و سازمان های خصوصی ودولتی

 

2- شناسایی، تخمین، تحت پوشش قرار دادن و رسیدگی به نیازمندان و مددجویان تحت پوشش در زمینه های:

  • مالی
  • آموزشی
  • بهداشتی و درمانی
  • فرهنگی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید