درباره خیریه

این تاریخ ماست

درباره خیریه بیشتر بدانید

نامگذاری شهر کرمان به دیار کریمان، گویای قدمت تاریخی و آوازه ی مثبت مردم کرمان در راستای بخشندگی و کرامتشان است؛ و در این بین، کمک های مردم کرمان در جهت بهبود روند نیازمندانِ این دیار و سایر هموطنان، از دیرباز زبان زد بوده است.

تاریخچه خیریه

در این بین فعالیت موسسه ی خیریه انصارالرسول (ص) به عنوان قدیمی ترین خیریه ی این استان با زمان تقریبی نیم قرن، نشانی از جدیت این موسسه در ارج نهادن به این خُلق مردم کرمان بوده و می باشد.
و اگرچه، این موسسه ی نام آشنا از ابتدای تاسیس و شروع به کارش، به یاری و مدد مردم خدوم و خَیّر استان، توانسته قدم های مثبتی را برای کمک به ایتام نیازمند استان بردارد و پوشش پنج هزار نفر از ایتام و خانواده هایشان توسط این موسسه، نیز گواهی بر این مهم است، اما اکنون این موسسه بر آن شده تا با بهره گیری از شیوه های نوین ارتباطات روز دنیا، قدمی متفاوت و قدرتمندتر از قبل را در جهت کمک هر چه بیشتر به ایتام و خانواده های فاقد پدر برداشته و در جهت کمک به رفع نیازهای این عزیزان حداکثر پتانسیل مردمی را در این جهت به کار گیرد.
و با وجود اینکه کمک های همه جانبه و مملو از محبت مردم، همیشه شامل حال این موسسه شده و حسن نظر آنان به این موسسه و خادمینِ فعال در آن، نیرویی مضاعف را به ما داده است؛ باز هم از تمامی عزیزانی که قلبشان در راستای کمک به هموطنانشان تپیده و می تپد، خواستاریم تا نهایت همراهی و مساعدت را با خادمین خود داشته باشند تا به لطف و مدد الهی، در آینده ای نزدیک شاهد ریشه کنی کامل حسِ نیاز در بین خانواده های فاقد سرپرست و پشتوانه باشیم.

همراهان ما