منشور اخلاقی

موسسه خیریه انصار الرسول کرمان

چرا منشور اخلاقی؟!

منشور اخلاقی موسسه خیریه انصار الرسول (ص) به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ دینی – اعتقادی و ارزش های والای انسانی – رفتاری در این خیریه و نهادینه‌ کردن آن در اندیشه و عمل خیرین، حامیان و فعالانِ در عرصه ی کمک رسانی به ایتام و خانواده های ارجمند ایشان تدوین شده است. ما به ‌عنوان عضوی از خانواده ی این خیریه برای ادای هرچه بهتر وظایف شرعی و اخلاقی با تکیه بر باورها و ارزش‌های اسلامی و در راستای توسعه و بهبود خدمت رسانی به هموطنان نیازمند، خود را ملزم به ‌رعایت اصول و مفاد زیر می‌دانیم.

 • مؤسسه خیریه انصارالرسول (ص) به عنوان یک مجموعه مردم نهاد و پیش قدم در حوزه خدمات رسانی به ایتام و خانواده آنها خود را ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای رفتار حرفه‌ای می داند.
 • ما به منظور دستیابی به اهداف خیرخواهانه خود قصد داریم داوطلبان و حامیان را جذب کنیم و با همکاری با ایشان به این امر خداپسندانه ادامه دهیم که کار خود را همراه با رعایت انصاف، درستکاری، امانتداری و صداقت انجام دهند.
 • ما نیز در قبال جامعه متعهد به رعایت این اصول اخلاقی و تداوم در حفظ و ارتقاء آن هستیم و به عنوان بخشی از این تعهد تبادل اطلاعات و شفافیت را پذیرفته و با انتقاد پذیری بالا نظرات و توصیه‌ها را می‌پذیریم تا بتوانیم در دستیابی به اهداف و خط و مشی خود امکان رشد و پایداری خدمات را برای فرزندان محروم از پدر فراهم آوریم.
 • تعهد به اصول اخلاقی از جمله خوشرویی، فروتنی، متانت، پاسخگویی، مدیریتِ زمان، سخت‌کوشی، صبر و بردباری، نظم و انضباط، اخلاق نیک، وجدانِ کاری، امانتداری و صداقت در گفتار و رفتار از اصول موسسه خیریه انصارالرسول (ص) می باشد.
 • ما به عنوان یک مجموعه مردم نهاد بر این اعتقادم که مردم سرمایه های اصلی مؤسسه بوده و شایسته بهترین‌ها هستند، لذا عزت و احترام و تکریم آنان، اطلاع‌رسانی واقعی و به هنگام بر پایه اعتماد از مهمترین مسئولیت های مان به شمار می‌آید و با نظارتی قاطعانه در جهت جلب رضایت آنها تلاش می نماییم تا کلیه خدمات موسسه انصار رسول (ص) در بالاترین سطح کیفی ارائه گردد.
 • موسسه خیریه انصار الرسول (ص) غیردولتی است لذا التزام به رعایت قوانین و مقررات و عدم ورود به گرایشات سیاسی حزبی و گروهی از اصول رفتاری موسسه است.
 • تلاش در ایجاد روش‎های مالی و حسابداری کارآمد، شفاف و پاسخگویی برای موسسه خیریه انصار الرسول (ص) از اصول مهم است.
 • مجدانه تلاش می‌کنیم سلایق شخصی را در انجام امور موسسه کنار نهاده و دقیقاً بر اساس آیین‌نامه داخلی، دستورالعمل‎ها و اساسنامه موسسه فعالیت کنیم.

بر اساس این تعهد نامه تمام فعالیتهای داوطلب این تعهدنامه با مقاصد خیرخواهانه انجام خواهد شد داوطلب هیچ گونه حقوق مزایا و حق الزحمه در ازای خدمات دریافت نخواهد کرد و ایشان نسبت به موارد زیر متعهد می گردند:

 • متعهد می‌شوم به گزارش‌دهی به افراد تعیین شده از پرسنل موسسه و یا به داوطلبان دیگر که به عنوان مسئول مستقیم می باشند.
 • متعهد می‌شوم در تمام ساعات حضور در موسسه به عنوان داوطلب رفتار و پوشش مسئولان متناسب با شئونات موسسه داشته باشم.
 • متعهد می‌شوم که اجازه استفاده شخصی از اطلاعات موسسه را ندارم و به این مسئله واقف هستم که خارج کردن و استفاده کردن از این اطلاعات اکیدا ممنوع می‌باشد و پیگیری قانونی دارد.
 • اینجانب با رعایت شئونات موسسه انصار الرسول (ص) صحت مندرجات فوق را تایید و تقاضای همکاری با موسسه خیریه انصار الرسول (ص) کرمان را دارم و بی‌توجهی به هر کدام از بندهای تعهدنامه از جانب من باعث لغو همکاری موسسه انصار الرسول (ص) کرمان خواهد شد.