خط مشی موسسه خیریه انصارالرسول (ص)

خط مشی

 

خط مشی یا همان سیاستِ رفتاری، اساس و بنیادِ تعیین‌ کننده‌ی حدود و مرزها در تصمیم‌گیری برای هر نهاد و سازمان می‌باشد. با وجود خط مشیِ مشخص، همواره روند برنامه‌ریزی و اجرا در هر نهاد قلمرویی تعیین شده دارد و تصمیم گیریان آن نهاد نیز تصمیمات خود را با نظر به سازگاری با این اصول اتخاذ می‌کنند.

و علاوه مورد فوق، خط مشی یک معیار و شاخص بسیار مهم در نظارت و ارزیابی امور اجرایی نیز به حساب می‌آید.

توجه به نکات در روند تعیین خط مشی برای یک سازمان یا نهاد

در مسیر تعیین خط مشی، توجه ویژه به نکاتی که موجب برقراری اصولی صحیح و درست گردد، بسیار الزامی است؛ از این رو تدوین کنندگان خط مشی، لازم است نکاتی همچون موارد زیر در زمان تبیین خط مشی سازمان خود در نظر بگیرند.

 • توجه به اهداف اصلی سازمان
 • مدنظر قرار دادن ابهامات احتمالی پیش رو
 • انطباق با قوانین و سیاست های کلی نظام
 • قابل فهم و قابل درک بودن
 • دارا بودن قابلیت پیگیری و اجرا
 • مکتوب و نوشتاری بودن
 • خارج نشدن از محدوده‌ی انصاف و عدالت
 • کمک کننده در توسعه‌ی طرح‌ریزی شده و نظام‌مند سازمان

خط مشی موسسه خیریه انصارالرسول (ص)

با نظر به آنچه که در بالا عنوان شد، خیریه انصارالرسول (ص) نیز به منظر مشخص بودن چارچوب فعالیت خود و ایجاد مرز و چارچوب جهت جلوگیری از هر گونه تخطی و گژ روی، خط مشی خود را بدین صورت اعلام می‌دارد.

 • همدردی با یتیم و کوشش در رفع آلام و رنج‌های او
 • حفظ کیان خانواده محروم از پدر با تکیه بر نقش عاطفی مادران در مراقبت و تربیت فرزندان
 • کمک در کاهش نیازمندی های گوناگون اعم از خوراک، پوشاک و … به خانواده و فرزندان محروم از پدر
 • ایفای نقش موثر در دور نگه داشتن خانواده و فرزندان تحت پوشش از لغزش های اجتماعی
 • تقویت اعتماد به نفس در فرزندان محروم از پدر
 • استعدادیابی و کمک به درخشش استعدادها در کلیه زمینه ها و مقاطع تحصیلی و حمایت ویژه از فرزندانِ نخبه‎ی محروم از پدر
 • توانمندسازی خانواده‌ها و فرزندان تحت پوشش برای اشتغال و داشتن زندگی در سطح معقول
 • کمک در جهت رشد فرهنگی و اجتماعی فرزندان محروم از پدر از طریق برگزاری گردهمایی های استانی و برگزاری اردوهای تفریحی فرهنگی و …
 • نظارت سالانه بر پذیرش اولیه خانواده‌ها به منظور ارتباط مستمر و معنادار با فرزندان محروم از پدر
 • تسهیل در امکان ازدواج خانواده های تحت پوشش از طریق مشاوره و تهیه جهیزیه و …
 • تقویت و افزایش دفاتر موسسه در سطح استان با اولویت مناطق محروم‎تر
 • تلاش در جهت ایجاد دفاتر خارج از استان و حتی الامکان دفاتر خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه