اول مهر فرصتی برای تجمیع مهربانی

ماه مهر

مهربانی بهانه نمی‌خواهد!!

کسی چه می‌داند؛

شاید همین تکه که امروز دستان مهربان همه‌ی شما در دستان کوچک کودک نیازمند می‌نهد، بتواند همان چیزی باشد که دنیا را برای زیستن فرزندان‌مان به جای بهتری تبدیل کند!

دست‌های مهربان‌تان را روی هم نگذارید و دل‌های بزرگ‌تان را برای سخاوتمندی یک‌دله کنید. دانش‌آموزان، منتظر قلب‌هایی مهربانی هستند، که دست‌های‌شان را به نظاره بنشینند تا گره از کار فرو بسته‌شان بگشایید.

خزان به زردی نشسته است، و درب‌های علم و دانش گشوده شده بیایید با کمک به دانش‌آموزان نیازمندی که به دلیل مشکلات مالی از تحصیل مجازی جا مانده‌اند سردی دستانشان را با مهربانی‌هایمان بزداییم.

تا نودرختانِ نشسته در انتظار شکوفه مهر، بهاری شوند و خشنود شوند به گرمای خورشید قلب‌های مهربان.

اول مهر بر همه جویندگان علم و دانش مبارک

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید