داستان آموزنده

کودک فلج
اطلاعیه ها
روابط عمومی

شاید در بهشت بشناسمت!

شاید در بهشت بشناسمت! این جمله سرفصل یک داستان بسیار زیبا و پندآموز است که در یک برنامه‌ی تلوزیونی مطرح شد. مجری یک برنامه‌ی تلوزیونی

ادامه مطلب »
شعر سعدی
مقالات
روابط عمومی

بنی آدم اعضای یک پیکرند

یک داستان آموزنده یکی از کشاورزان منطقه ای، همیشه در مسابقه‌ها جایزه بهترین غله را به ‌دست می‌آورد و به ‌عنوان کشاورز نمونه شناخته شده

ادامه مطلب »