نزدیک به 13 میلیون کودک در آمریکا در فقر زندگی می کنند

در اوایل سال 2020، تخمین زده شد که تقریباً 12 میلیون کودک در آمریکا در فقر زندگی می کنند؛ باری که به طور نامتناسبی بر کودکان سیاه پوست و اسپانیایی تبار و همچنین کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند تأثیر می گذارد. سپس کووید حتی والدین بیشتری را مجبور به بیکاری کرد. امروزه تعداد کودکانی که در فقر زندگی می کنند در آمریکا نزدیک به 13 میلیون نفر است.

بحران آب و هوا همچنین فقر را در آمریکا تشدید می کند، به طوری که کودکان از جوامع کم درآمد و جوامع رنگین پوست در معرض بیشترین خطر هستند.

کودکانی که در فقر بزرگ می شوند احتمال بیشتری دارد که برخی از بیماری های زمینه ای را داشته باشند. فقیرترین کودکان نیز تمایل دارند کمترین مواد آموزشی را در خانه داشته باشند و نرخ بالاتری از دست دادن یادگیری را تجربه کنند. و گرسنگی کودکان در مناطق روستایی آمریکا بدتر است، جایی که فقر کودکان پایدارتر است.

فقر روستایی در آمریکا یک وضعیت اضطراری است. حمایت امروز شما می تواند به کودکی که در فقر در آمریکا بزرگ می شود فرصت آینده ای روشن تر بدهد.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید