آشنایی با مددجویان خیریه انصارالرسول و شرایط ایشان

کمک به ایتام

مددجو کیست؟

هر کودک یا نوجوانی که تحت حمایتِ موسسه‌ی خیریه انصارالرسول قرار می‌گیرد مددجو قلمداد می‌شود. این کودک یا نوجوان تا زمانی که مقاطع تحصیلی خود را به پایان می‌رساند می‌تواند تحت تکفل خیریه‌ی انصارالرسول باشد.

 

مددجو چگونه شناسایی می‌شود؟

به لطف خدا، خیریه انصارالرسول در حال حاضر در تمامی نقاط استان کرمان دارای همراهانی مطمئن، دلسوز و متعهد می‌باشد که در دو قالب نماینده‌ی خیریه و یا رابط، به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه به بررسی وضعیت و شرایط ایتامی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این خیریه معرفی می‌شوند پرداخته و از صحّت شرایط ایشان مطمئن می‌شوند.

درخصوص شناسایی اولیه ایتام نیز، امکان معرفی ایشان از طرق مختلف (مستقیم و از طریق مراجعه به خیریه و یا دفاتر رسمی آن، تماس تلفنی از طریق معتمدین و معرفی ایشان، ثبت اطلاعات از طریق این وب‌سایت و …) امکان‌پذیر است و این خیریه بدین‌صورت شرایط را برای معرفی ایتام و نیازمندان تسهیل کرده است. قطعا این معرفی، صرفا جنبه‌ی شناسایی اولیه دارد و تا زمان تحقیقات میدانی توسط افراد معتمد خیریه و تایید ایشان، افراد معرفی شده جزو خانواده‌ی بزرگ خیریه انصارالرسول قرار نخواهند گرفت.

 

کمک به غیر از ایتام نیز امکان‌پذیر است؟

اگرچه در روند پذیرش مددجویان، چارچوب تعریف شده‌ی منطبق با اساس‌نامه‌ی خیریه همیشه مدنظر می‌باشد؛ اما در این بین، کمک‌های مقطعی به آن دسته از مواردی که جزو ایتام محسوب نشده اما شرایط نیازمندی آنها قطعی و مسجل می‌شود نیز در دستور کار خیریه است و براساس آزادی عملی که برخی از خیرین و واقفین به این موسسه داده‌اند، کمک‌هایی موردی نیز به این دست از افراد نیز صورت می‌گیرد.

همان‌طور که بیان شد، کمک‌هایی که در چارچوب اساسنامه‌ و چارچوب خیریه قرار نمی‌گیرند، حتما با تایید و نظر خیّرین محترم صورت خواهد پذیرفت؛ علاوه بر این حساسیتِ ویژه‌ی خیریه انصارالرسول درخصوص کمک‌های خیرین نیز سبب شده که کمک‌های خاص نیز کاملا بررسی شده باشد و صرفا به افرادی تعلق گیرد که نیازمند بودن ایشان برای خیریه محرز شود.

 

در چه مواردی مددجو از حمایت خارج می‌شود؟

قطعا علیرغم کمک همیشگی شما یاوران و همراهان خیریه انصارالرسول، باز هم محدودیت‌هایی در کمک‌رسانی مادی و معنوی به ایتام و نیازمندان وجود دارد؛ که در این میان کمک به تعداد 5.000 نفری ایتام و خانواده‌های ایشان خود توانی مضاعف را می‌طلبد. از همین رو است که تلاش خیریه انصارالرسول بر این است که همیشه کمک‌رسانی‌ها به کسانی باشد که در اولویت دریافت کمک‌های مادی و معنوی باشند. بنابراین در روند کمک به ایتام، هر یتیمی که تحصیل خود را به اتمام برساند، شرایط مالی و معیشتی‌اش بهبود قابل توجهی پیدا کند، با ازدواج مادر, سرپرست و کفیلی برای او فراهم شود و … از فهرست دریافت کمک این خیریه خارج خواهد شد.

البته خروج هر کس از فهرست کمک‌های خیریه انصارالرسول به معنی خارج شدن او از خانواده‌ی بزرگ این خیریه نخواهد بود و قطعا تمام وارد شده‌های به این خیریه تا همیشه جزو این خانواده خواهند بود و خیریه‌ی انصارالرسول همیشه با آغوشی گرم پذیرای ایشان خواهد بود.

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید